O nás

Od svojho vzniku v roku 2000 rozširujeme segmenty v ktorých pôsobíme. Dnes máme široké spektrum riešení a referencií v oblastiach vodárenstva, obnoviteľných zdrojov energie, priemyselnej automatizácie a automatizácie budov.

Aplikujeme moderné technológie

Našim hlavným zameraním je tvorba aplikačného softwaru a programovanie vizualizačných prostriedkov a projektovanie zariadení. Oblastí, ktorým sa primárne venujeme, je niekoľko. Patrí sem aj vodárenstvo, kde dodávame a inštalujeme plnoautomatizované monitorovacie a riadiace systémy vodárenských procesov. Uľahčujeme teda fungovanie čističiek odpadových vôd, čerpacích staníc a vodojemov.

Aplikujeme výrobné procesy a energetiku

Našim klientom dodávame aj na mieru vyvinuté výrobné linky, vieme však optimalizovať aj fungovanie tých aktuálnych. Výsledkom úprav v softwari je potom nižšia spotreba energií a viac vyrobených produktov. Postaráme sa aj o bezpečnosť liniek a prípadnú inštaláciu kamerových systémov. Ďalšou významnou časťou je energetika, kde sa staráme o malé vodné elektrárne a fotovoltické elektrárne. Vďaka našim systémom je možné ľahko na diaľku riadiť spotrebu energie, monitorovať elektrárne a analyzovať elektrické siete.

Aplikujeme riadenie budov a procesov v mestách a obciach

Spoločnosť spolupracuje s mnohými renomovanými výrobcami a dodávateľmi komponentov, ktoré používa pri svojich dodávkach. Všetkých jednoducho nie je možné ani vymenovať a to hlavne z toho dôvodu, že sa firma pohybuje v mnohých segmentoch. Samozrejmosťou je, že na prvé miesto sú kladené potreby a požiadavky zákazníka a až na tomto základe sa vyberajú vhodné komponenty a technológie, ktoré sú dostupné na trhu.

Aplikujeme kvalitu a profesionalitu

Všetci naši zamestnanci sú pravidelne školení profesionáli a radi sa postarajú o priemyselnú automatizáciu aj vo vašom biznise. Ak hľadáte spoľahlivého dodávateľa najnovších technológií, obráťte sa na Aplik – vyberiete si tak jednotku na trhu a najkvalitnejšie technologické komponenty.

Chcete vidieť, čo vieme aplikovať v praxi?

Poďte sa spolu s nami pozrieť na všetky moderné úpravy, ktoré môžeme aplikovať aj u vás.

Oprávnenie

Na činnosť: opravy

Oprávnenie

Na činnosť: odborné prehliadky a odborné skúšky

Oprávnenie

Na činnosť: inštalácie fotovoltaických systémov

Naši partneri

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Client 7
Client 8
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1


Edit Page

Pôsobíme v oblasti elektro, MaR (merania a regulácie), ako aj v oblasti ASRTP (automatizovaných systémov riadenia technologických procesov). Poskytujeme komplexné služby od návrhu riešenia, cez realizáciu až po servis.

Kontaktné údaje

Pri šajbách 1

831 06 Bratislava

E-Mail: aplik@aplik.sk

Tel.: +421 2 4488 0533

Fakturačné údaje

IČO: 35 787 775 (OR SR)

DIČ: 2020201799

IČ DPH: SK2020201799