Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd

Intenzifikácia a doplnenie riadenia čistiarne odpadových vôd v Dolnom Kubíne

Čistiareň odpadových vôd v Dolnom Kubíne

Po realizácii rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd v Dolnom Kubíne bola znížená spotreba energie. Čistiareň odpadových vôd má možnosť vzdialeného prístupu.

V čom bol problém ?

Zastaralé riadenie

Morálne zastaralý riadiaci systém

Vysoká spotreba energie

Regulácia a snímanie parametrov čistenia.

Monitoring

Monitorovanie všetkých relevantných hodnôt čistenia vody

Edit Page

Pôsobíme v oblasti elektro, MaR (merania a regulácie), ako aj v oblasti ASRTP (automatizovaných systémov riadenia technologických procesov). Poskytujeme komplexné služby od návrhu riešenia, cez realizáciu až po servis.

Kontaktné údaje

Pri šajbách 1

831 06 Bratislava

E-Mail: aplik@aplik.sk

Tel.: +421 2 4488 0533

Fakturačné údaje

IČO: 35 787 775 (OR SR)

DIČ: 2020201799

IČ DPH: SK2020201799