Monitorovanie MVE

Pomocou telemetrie prevádzkovateľa sme zrealizovali monitorovanie malej vodnej elektrárne

Malá vodná elektráreň Louny

Táto MVE je realizovaná na potrubí pitnej vody v objekte vodojemu mesta Louny v Čechách. Na potrubí je namontovaná Peltonova turbína, ktorá poháňa 30 kW generátor. Prevádzka turbíny musí rešpektovať požiadavky dodávky vody do vodojemu, bezpečnosť vodojemu a potrubia.

Edit Page

Pôsobíme v oblasti elektro, MaR (merania a regulácie), ako aj v oblasti ASRTP (automatizovaných systémov riadenia technologických procesov). Poskytujeme komplexné služby od návrhu riešenia, cez realizáciu až po servis.

Kontaktné údaje

Pri šajbách 1

831 06 Bratislava

E-Mail: aplik@aplik.sk

Tel.: +421 2 4488 0533

Fakturačné údaje

IČO: 35 787 775 (OR SR)

DIČ: 2020201799

IČ DPH: SK2020201799