Riadiace systémy elektrárne

Dodávka MaR a tvorba programov pre riadiace systémy a vizualizáciu ovládania a monitoringu elektrárne

Malá vodná elektráreň Želiezovce

Malá vodná elektráreň v Želiezovciach je tvorená dvomi Kaplanovými turbínami. Každá turbína poháňa synchrónny generátor výkonu 2 MW.

Riadiace systémy riešia úlohy:

Prifázovanie generátorov na sieť

Prifázovanie generátorov na sieť do 90 sekúnd. Synchronizácia je riešená samotným riadiacim systémom generátora. Nie je potrebné externé synchronizačné zariadenie.

Regulácia
hladiny

Systémy regulujú hladinu pred hrádzou na želanú výšku.

Riadenie otvorenia obežného a rozvodného kola

Riadenie otvorenia obežného a rozvodného kola turbíny tak, aby bol dosiahnutý čo najväčší výkon pri aktuálnom stave hladiny vody a aby nebola dosiahnutá kavitácia pri prevádzke turbíny.

PS_dole_-_riadiace_systemy_elektrarne_3.jpg
Edit Page

Pôsobíme v oblasti elektro, MaR (merania a regulácie), ako aj v oblasti ASRTP (automatizovaných systémov riadenia technologických procesov). Poskytujeme komplexné služby od návrhu riešenia, cez realizáciu až po servis.

Kontaktné údaje

Pri šajbách 1

831 06 Bratislava

E-Mail: aplik@aplik.sk

Tel.: +421 2 4488 0533

Fakturačné údaje

IČO: 35 787 775 (OR SR)

DIČ: 2020201799

IČ DPH: SK2020201799