Regulácia O, NH4 a NO3

Riešenie a nasadenie úloh regulácie kyslíka (O), amoniakálneho dusíka (NH4) a dusičnanov (NO3).

Oravská vodárenská spoločnosť

Na základe skúseností s prenosom dát cez telemetriu a GSM prenosmi zabezpečujeme pre spoločnosť OVS a.s. monitoring vodojemov, čerpacích staníc a malých čističiek odpadových vôd.

Vďaka tomu, že sme boli subdodávateľmi elektroinštalácie a riadenia pri rekonštrukcii ČOV Námestovo a ČOV Dolný Kubín, sme riešili a nasadili úlohy regulácie kyslíka, amoniakálneho dusíka NH4 a dusičnanov NO3.

Edit Page

Pôsobíme v oblasti elektro, MaR (merania a regulácie), ako aj v oblasti ASRTP (automatizovaných systémov riadenia technologických procesov). Poskytujeme komplexné služby od návrhu riešenia, cez realizáciu až po servis.

Kontaktné údaje

Pri šajbách 1

831 06 Bratislava

E-Mail: aplik@aplik.sk

Tel.: +421 2 4488 0533

Fakturačné údaje

IČO: 35 787 775 (OR SR)

DIČ: 2020201799

IČ DPH: SK2020201799