Rekonštrukcia a riadenie technologických procesov

Dlhoročná spolupráca v oblasti rekonštrukcie a riadenia technologických procesov

PORFIX a.s.

V predchádzajúcich rokoch riešila firma APLIK spol. s r.o. pre firmu PORFIX a.s. riadenie dopravných dráhových foriem, prepravu foriem pomocou zdvíhacích zariadení, polohovanie a presun foriem pod plniace stanovište. Každý technologický proces obsahuje vlastný riadiaci systém. Systémy sú pomocou lokálnej ethernet siete pospájané. Monitorovacie hodnoty sú zobrazené na dispečingu vo vizualizácii.

Ďalšie vykonané služby

Rekonštrukcia riadenia dopravných dráh

Nasadenie riadiacich systémov, navzájom spojené ethernet sieťou pomocou wifi a optickej siete.

Spojitý proces výroby

Optimalizácia synchronizácie vyrobných postupov pri dopravných trasách a delení materiálu.
Edit Page

Pôsobíme v oblasti elektro, MaR (merania a regulácie), ako aj v oblasti ASRTP (automatizovaných systémov riadenia technologických procesov). Poskytujeme komplexné služby od návrhu riešenia, cez realizáciu až po servis.

Kontaktné údaje

Pri šajbách 1

831 06 Bratislava

E-Mail: aplik@aplik.sk

Tel.: +421 2 4488 0533

Fakturačné údaje

IČO: 35 787 775 (OR SR)

DIČ: 2020201799

IČ DPH: SK2020201799