Vyvinutie špeciálnych zariadení

Slovenská akadémia vied

Už niekoľko rokov spolupracuje firma APLIK spol. s r.o. so Slovenskou akadémiou vied (SAV), pre ktorú vyvinula atomizačné zariadenie na prípravu hliníkových práškov, miešacie zariadenie kovových práškov a autokláv pre prácu a výskum materiálov pri vysokých teplotách a tlakoch.

Konštrukcia zariadení pre výskum

Vývoj konštrukcie a riadenie zariadení podľa návrhu a potrieb SAV

Spolupráca pri vývoji

Úzka spolupráca pri elektroinštalácii, riadiacich procesov a vývoji testovacích zariadení.

Edit Page

Pôsobíme v oblasti elektro, MaR (merania a regulácie), ako aj v oblasti ASRTP (automatizovaných systémov riadenia technologických procesov). Poskytujeme komplexné služby od návrhu riešenia, cez realizáciu až po servis.

Kontaktné údaje

Pri šajbách 1

831 06 Bratislava

E-Mail: aplik@aplik.sk

Tel.: +421 2 4488 0533

Fakturačné údaje

IČO: 35 787 775 (OR SR)

DIČ: 2020201799

IČ DPH: SK2020201799