Referencie

Názov Miesto Typ Rok
ÚČOV Bratislava - Vrakuňa - oprava RS Bratislava ČS 2014
Atomizér Bratislava 2014
Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2 - Dodávka technológie pre Aktivitu 3, sekciu 3 - ČOV Dolný Kubín Dolný Kubín ČOV 2015
Rekonštrukcia areálovej ČOV - dodávka ELEKTRO a MaR Vyhne ČOV 2015
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany Dubná Skala ČS 2015
Rozšírenie a modernizácia riadiaceho systému prípravy surovín karbidových pecí Nováky Výroba 2015
Miešadlo na prášky Bratislava Výroba 2015
Odkanalizovanie obcí dolného Žitného ostrova, Stavba č. 6 Zlatná na Ostrove - ČOV Zlatná na Ostrove ČOV 2015
Verejné osvetlenie - rekonštrukcia a modernizácia v obci Gajary Gajary OSVETLENIE 2015
Odkanalizovanie obcí dolného Žitného ostrova, Stavba č. 6 Zlatná na Ostrove - 12 ČS Zlatná na Ostrove ČS 2015
Autokláv - experimentálne zariadenie na výrobu kompozitných prototypov Výroba 2015
Zariadenie na izostatické lisovanie za studenia 2015
Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov Púchov ČS 2015
Rekonštrukcia MVE Cenovo Harmanec MVE 2016
RaM KOTOLNE 2. ETAPA - KOTOL K6 Košice ROZVADZAC 2016
MVE Želiezovce 2x1MW - dodávka elektrotechnologickej časti Želiezovce MVE 2016
aplikmapa.png

Kontaktujte nás

Edit Page

Pôsobíme v oblasti elektro, MaR (merania a regulácie), ako aj v oblasti ASRTP (automatizovaných systémov riadenia technologických procesov). Poskytujeme komplexné služby od návrhu riešenia, cez realizáciu až po servis.

Kontaktné údaje

Pri šajbách 1

831 06 Bratislava

E-Mail: aplik@aplik.sk

Tel.: +421 2 4488 0533

Fakturačné údaje

IČO: 35 787 775 (OR SR)

DIČ: 2020201799

IČ DPH: SK2020201799